دپارتمان گیاهان دارویی
Teaching medicinal plants
دپارتمان ماساژ
Massage training
دپارتمان مراقبت زیبایی
Beauty care training
دپارتمان ورزش
Sport Training
دپارتمان موسیقی
Sport Training
دپارتمان حسابداری
Departamento de contabilidad
Previous slide
Next slide

دپارتمان حسابداری

مجتمع آموزشی ماد

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی وحرفه ای ماد بر آن است که نقش کلیدی ومحوری در آموزش و توسعه مهارت گیاهان داروئی و عطاری و موسیقی و صنعت ورزش  در استان فارس داشته و با توسعه شاخص های تئوری وعملی ، خودرا به عنوان یکی ازموسسات شاخص کشور مطرح نماید. ما در این اموزشگاه با تاکید بر تخصص محوری، مهارت آموزی ، کارآفرینی و استفاده از خرد جمعی اساتید برجسته و مورد تایید سازمان فنی وحرفه ای ، توانسته ایم ترسیم تبدیل علم به ثروت را که معرف فارغ التحصیلان توانمند و شایسته به بدنه علمی اجرایی کشور را داشته باشیم .