درباره آموزشگاه ماد

شفاف باشید، متفاوت باشید

آموزشگاه فنی وحرفه ای ماد بر آن است که نقش کلیدی ومحوری در آموزش و توسعه مهارت طب سنتی و عطاری در استان فارس داشته و با توسعه شاخص های تئوری وعملی ، خودرا به عنوان یکی ازموسسات شاخص کشور مطرح نماید. ما در این اموزشگاه با تاکید بر تخصص محوری، مهارت آموزی ، کارآفرینی و استفاده از خرد جمعی اساتید برجسته و مورد تایید سازمان فنی وحرفه ای ، توانسته ایم ترسیم تبدیل علم به ثروت را که معرف فارغ التحصیلان توانمند و شایسته به بدنه علمی اجرایی کشور را داشته باشیم .
آموزشگاه ماد با توجه به داشتن نمایندگی از کاریابی حرفه ای هزار فنون کلیه کارآموزان خود را در طول دوره و حتی پس از پایان دوره پشتیبانی می نماید واین امر خود تضمینی است بر این گفته که آموزش خود به تنهایی امری قطعی نبوده بلکه آموزش امری مستمر و همیشگی می باشد و ایجاد اشتغال به کار گویای این امر میباشد که آموزشگاه ماد کارآفرینی را سرلوحه آموزش های خود قرار داده است .
tncoltd.com
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی